Verschoningsruimte voor kinderen

In de toiletten van cityplaza is een kindertoilet en verschoningsruimte voor kinderen aanwezig.

Hier voor vragen wij een bijdrage van 050 eurocent.

De toiletten zijn te vinden boven aan de roltrappen op het middenplein binnen in Cityplaza.